Gia hạn thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang đến hết tháng 7.2024
3 mins read

Gia hạn thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang đến hết tháng 7.2024

Theo đó, hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về nguyên tắc triển khai thí điểm tại Công văn 1505 ngày 30.10.2020. 

Cụ thể, theo báo cáo của Bộ GT-VT, yếu tố bất khả kháng của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến hoạt động dịch vụ tàu lặn. Để có thêm thời gian đánh giá thực tiễn hoạt động dịch vụ này và hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến dịch vụ tàu lặn, Chính phủ đồng ý gia hạn thời gian thí điểm hoạt động dịch vụ tàu lặn theo kiến nghị của Bộ GT-VT và ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ VH-TT-DL, Bộ Tư pháp, TN-MT và UBND tỉnh Khánh Hòa đến hết tháng 7.2024.

gia-han-thi-diem-dich-vu-tau-lan-tai-vinh-nha-trang-den-het-thang-72024-anh-1

Vịnh Nha Trang là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới

H.H

Chính phủ giao cho Bộ GT-VT chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang, tuân thủ theo quy định hiện hành về an ninh, quốc phòng và các quy định pháp luật có liên quan. Trong quá trình thí điểm, Chính phủ yêu cầu các cơ quan chịu trách nhiệm thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động các phương tiện và hoạt động hỗ trợ khác nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Yêu cầu Công ty CP Vinpearl và các cơ quan, đơn vị liên quan có phương án bảo đảm an toàn, phòng tránh sự cố, cứu nạn và chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Bộ GT-VT có trách nhiệm chủ trì, phối hợp các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương tổng kết hoạt động thí điểm dịch vụ tàu lặn tại vịnh Nha Trang, tổ chức rà soát, nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành đầy đủ các quy định pháp luật về hoạt động dịch vụ tàu lặn, hoàn thành trong tháng 7.2024.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *