27 Th5, 2024
9 mins read

Vì sao du khách Hàn Quốc mê Đà Nẵng?

Tính trung bình, cứ 100 người Hàn Quốc thì có 4 người tới du lịch Đà Nẵng. Nếu các điểm đến khác chỉ khai thác khách Hàn Quốc trong khoảng 3-4 năm thì Đà Nẵng đã đến năm thứ 7 nhưng số lượng người Hàn Quốc đến vùng đất này vẫn tăng liên tục…