19 Th6, 2024
8 mins read

Chuyên gia nói gì về nguy cơ sạt lở hòn Trống Mái trên vịnh Hạ Long?

Ngày 31.7, Viện Khoa học Địa chất và Khoáng sản (Bộ TN-MT) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý cho Báo cáo tổng kết và các sản phẩm chính của nhiệm vụ khoa học công nghệ “Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng làm cơ sở đề xuất các giải pháp bảo tồn hòn Trống Mái, vịnh Hạ Long”.