19 Th6, 2024
2 mins read

Đà Lạt có khu du lịch tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương đầu tiên cả nước

Chiều 24.7, Ban Giám đốc Ban Quản lý Khu du lịch (KDL) quốc gia Hồ Tuyền Lâm (Đà Lạt, Lâm Đồng) cho biết vừa nhận được thông báo từ Liên hiệp Các hội UNESCO VN, KDL quốc gia Hồ Tuyền Lâm được vinh danh ở hạng mục danh mục KDL tiêu biểu châu Á – Thái Bình Dương.