19 Th6, 2024
15 mins read

Philippines bất ngờ chiếm ‘ngôi vương’

Trong danh sách thị trường khách “bạo tay” chi tiêu nhất khi tới VN, Philippines dẫn đầu. Kết quả này gây ngạc nhiên lớn bởi số lượng khách Philippines tới nước ta khá khiêm tốn và VN cũng không nằm trong danh sách các điểm đến yêu thích nhất của người dân quốc đảo này.