25 Th6, 2024
7 mins read

24 giờ khám phá đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Cồn Cỏ từng là căn cứ quân sự tiền tiêu của Tổ quốc, ghi dấu tinh thần bất khuất và nhiều chiến tích của quân đội ta. Từ giữa năm 2017, Cồn Cỏ được cấp phép khai thác du lịch và nhanh chóng trở thành điểm đến hết sức thú vị.

7 mins read

24 giờ khám phá đảo tiền tiêu Cồn Cỏ

Cồn Cỏ từng là căn cứ quân sự tiền tiêu của Tổ quốc, ghi dấu tinh thần bất khuất và nhiều chiến tích của quân đội ta. Từ giữa năm 2017, Cồn Cỏ được cấp phép khai thác du lịch và nhanh chóng trở thành điểm đến hết sức thú vị.