19 Th6, 2024
4 mins read

Du khách ‘bỏ phố về quê’ hái dưa hấu

Lần đầu tiên lễ hội dưa hấu được tổ chức ở miền núi của TP.Đà Nẵng, có rất đông du khách được “nhập vai” nông dân với đôi quang gánh, đội nắng xuống đồng hái dưa. Ngược lại, rất nhiều nông dân cũng tập làm hướng dẫn viên đưa du khách trải nghiệm mô hình mới của địa phương.