19 Th6, 2024
5 mins read

Quảng Ninh khẳng định không có chuyện ‘ngăn sông cấm chợ’ trên vịnh Hạ Long

Đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long khẳng định không có chuyện ngăn sông cấm chợ trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, muốn có tour kết nối Cát Bà – vịnh Hạ Long, các đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định.

5 mins read

Quảng Ninh khẳng định không có chuyện ‘ngăn sông cấm chợ’ trên vịnh Hạ Long

Đại diện Ban quản lý vịnh Hạ Long khẳng định không có chuyện ngăn sông cấm chợ trên vịnh Hạ Long. Tuy nhiên, muốn có tour kết nối Cát Bà – vịnh Hạ Long, các đơn vị phải thực hiện theo đúng quy định.