27 Th5, 2024
6 mins read

Đoàn leo núi bị ‘tố’ bỏ mặc người gặp nạn trên đỉnh cao thứ hai thế giới

Một sherpa (người khuân vác) bị thương nặng đã trút hơi thở cuối cùng trên ngọn núi cao thứ hai thế giới, trong khi đó, những người leo núi đã bị buộc tội bước qua xác người và tiếp tục tiến về phía trước.